Verwijzing & Vergoeding

Verwijzing
Voor een logopedisch onderzoek of logopedische therapie heeft u een verwijsbrief nodig van een huisarts. Deze zal beoordelen of een doorverwijzing noodzakelijk is. Een specialist ( CB arts, KNO arts, tandarts etc. ) kan u ook verwijzen.

Vergoeding
Logopedische therapie valt binnen het basispakket van uw verzekering. U heeft over het algemeen wel een verwijzing nodig van een huisarts (of specialist).
Indien u een natura verzekering heeft afgesloten, verloopt de vergoeding direct via uw ziektekostenverzekeraar. In het geval van een restitutieverzekering ontvangt u zelf de factuur. U kunt deze later zelf indienen bij uw ziektekostenverzekeraar.