Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.

Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met spraak te maken hebben.

Aangezichtsverlamming

Wanneer om welke reden ook de aangezichtszenuw beschadigd wordt, functioneert deze minder goed.

Afwijkende mondgewoontes

Gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid.