Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt.

Op deze pagina’s staat informatie over de problemen die met stem te maken hebben.

Astma

Ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen.