Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid, toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wat u zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop u de woorden uitspreekt.

Op deze pagina’s staat informatie over de problemen die met stem te maken hebben.

Astma

Ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen.

COPD

Verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen.

Genderdysfonie

Een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen.