Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen. Er is taal nodig om die gedachten over te brengen naar iemand anders. Om te kunnen verwijzen naar zaken in de werkelijkheid. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheid om met anderen te communiceren.

Op deze pagina’s staat informatie over problemen die met taal te maken hebben.

Vertraagde taalontwikkeling (TOS)

Wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen

Psychomotore retardatie

Verzamelnaam voor alle bewegingen die de psychische gesteldheid uitdrukken.